Crowdsourcing en samenwerking in primair onderwijs

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Crowdsurfing

Een unieke samenwerking en crowdsourcing tussen onderwijs en onderzoek heeft geleid tot de totstandkoming van het boek “Op de schouders van reuzen”.

Dit boek is speciaal geschreven voor leerkrachten en leerkrachten in opleiding in het basisonderwijs en geeft een overzicht van de belangrijkste inzichten uit de cognitieve psychologie die relevant zijn voor het onderwijs. Het initiatief ontstond tijdens een studiereis nadat de auteurs met schoolbestuurders in gesprek kwamen over de gebrekkige toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis voor leraren, kennis die bovendien met name op de Amerikaanse onderwijscontext is gebaseerd. Dit heeft tot gevolg dat er een grote afstand tussen de onderwijswetenschappen en de onderwijspraktijk is.

In Podium, uitgave van de PO-Raad, is te lezen dat ‘Op de schouders van reuzen’ al 50.000 keer werd gedownload! Een aantal dat laat zien dat het boek duidelijk in een behoefte voorziet.

Het boek is hier gratis te downloaden.

Nieuwsartikelen