Voel je je altijd wel gehoord?

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Deep Democracy

Samen in een vergadering tot een besluit komen en achteraf het gevoel hebben dat jouw mening er niet toe deed, hoeft niet meer. Met de tools en theorie van de gespreksmethode van Deep Democracy zal dit tot het verleden gaan behoren. Als ervaren trainer en coach kwam Gerlanda Dirksen met Deep Democracy in aanraking toen ze aan het kijken was naar een filmpje over Inclusie. “Er toe doen en werkelijk meedoen” maakte haar enthousiast. Inmiddels heeft ze een eigen website en biedt ze trainingen aan.

Gerlanda Dirksen: “Gedragen besluiten zullen veel meer effect hebben dan de besluiten die we nemen op basis van meerderheid van stemmen.. Bij meerderheid van stemmen bepaalt bijvoorbeeld 51 % van de stemmers voor de 49% die er anders over denken. Wat doen we dan met die 49%? In mijn werk als trainer/coach zie ik die besluitvorming bij meerderheid van stemmen vaak terug in teams en organisaties. Meestal vanwege tijdsdruk… onder de noemer: ‘we moeten door, volgende agendapunt’. En dat is jammer omdat hierdoor een belangrijk deel van de mensen zich onvoldoende of niet in het uiteindelijke besluit kan vinden en dat deze mensen zich onvoldoende of niet aan het besluit willen/kunnen verbinden. Met als gevolg dat er bedekt of openlijk verzet optreed in de vorm van grapjes, roddels, geen communicatie, staking, oorlog.

Deep Democracy biedt een andere besluitvormingsproces waardoor het mogelijk is dat iedereen zich gehoord voelt, dat ieders inbreng wordt erkend – ook al wijkt die af van de meerderheid – en dat iedereen zich kan vinden in het uiteindelijke besluit. In het begin zal het meer tijd kosten omdat het wel iets van jezelf en van elkaar vraagt. Het gaat namelijk dieper! Dit vraagt om een andere mindset en houding met een nieuw gedrag dat je je eigen moet maken en dat is wennen. Maar de implementatie van het uiteindelijke (gedragen) besluit zal in praktijk veel sneller gaan.

Deep Democracy ziet een groep (team, organisatie) als een entiteit. Die is metaforisch weer te geven als een ijsberg met een zichtbaar deel boven de waterlijn en een onzichtbaar deel onder de waterlijn. Het zichtbare deel wordt het bewuste van de groep genoemd. Het is bij iedereen bekend. Denk bijvoorbeeld aan processen, regels, structuren. De ijsberg kent ook een groot deel onder de waterlijn, het onbewuste van de groep. Dit deel is niet bij iedereen in de groep bekend. Denk aan emoties, meningen, archetypen, interacties, het andere geluid. En geheel op de bodem ligt een potentieel aan wijsheid van de gehele groep. De filosofie van Deep Democracy is om de waterlijn te laten zakken door te vragen naar alle invalshoeken. Ook het andere geluid of wel de NEE. Met behulp van stappen en andere tools inspireer je mensen werkelijk te zeggen wat er gezegd moet worden in de groep (en niet bij het koffieapparaat). Ook als het spannend wordt.

Deep Democracy gaat spanning niet uit de weg maar gaat het juist aan omdat het aangaan ervan het uiteindelijke besluit verrijkt. Deep Democracy vraagt om metaskills als: super luisteren, neutraliteit en compassie. Juist in onze hectische wereld waarin ontwikkelingen sneller en onvoorspelbaarder zijn is er behoefte aan verbinding, vertrouwen en vakkundigheid. Dat kan worden bereikt door samen sturing te geven, door zelforganisatie, eigen leiderschap en ook gedeeld leiderschap. We hebben elkaar nog meer nodig dus ieders stem doet er toe! Met de aanpak en werkwijze via Deep Democracy zul je merken dat alle wijsheid van mensen ook daadwerkelijk wordt benut!

Je kunt bepalen voor anderen/medewerkers wat goed voor hen is maar je kunt hen ook zelf mee laten praten, denken, beslissen en doen in de besluitvorming. Dat bevordert verbinding, vertrouwen en vakkundigheid in mooie teams en organisaties. En het verrijkt het uiteindelijke besluit. Deep Democracy geeft je de mogelijkheid om medewerkers echt te betrekken bij de besluitvorming en gaat daarbij conflicten niet uit de weg.

Ook enthousiast geworden? Of wil je meer weten? Zie voor meer informatie de website van Gerlanda Dirksen hier. Hier kun je ook zien hoe je je in kunt schrijven voor een training Deep Democracy. Je kunt haar ook vragen een training of workshop te organiseren op maat bij jou in de buurt!

foto-gerlanda.jpeg

Nieuwsartikelen