Technologie (ICT) kan (moet?) onderwijsinnovatie versnellen

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Digitalisering onderwijs

De Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen en SURF hebben op 8 november jl. gezamenlijk de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie gepresenteerd. Met deze agenda gaan de 3 partijen zoeken naar een gezamenlijke koers om het onderwijs succesvol te veranderen. Vanaf 2018 starten diverse projecten om technologie in te zetten om onderwijsinnovatie te versnellen. De Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie 2017 werd op de SURF Onderwijsdagen aangeboden aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.   

SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en onderzoekers in Nederland over de best mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling.  

Digitalisering biedt kansen

Zij geven aan dat digitalisering een grote impact zal hebben op het onderwijs. Met de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie willen de universiteiten, hogescholen en SURF laten zien dat ze hun krachten willen bundelen om gedeelde ambities in digitalisering en innovatie in het onderwijs versneld te realiseren.  

Waar wordt aan gedacht

Om dit te bereiken wordt aan het volgende gedacht:

  1. Het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt door digitale vaardigheden op te nemen in de curricula
  2. Het Onderwijs flexibiliseren om studenten op maat te bedienen
  3. Slimmer en beter leren met technologie ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

Nieuwsartikelen