Voorkomen burn-out en uitval docenten

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Docenten

Op 8 september jl. is het eerste exemplaar van de Toolbox Professionele Identiteitsspanningen uitgereikt aan het Toezichthoudend Bestuur van het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM).

Drie lerarenopleidingen (De Kempel, Christelijke Hogeschool Ede en Iselinge Hogeschool) onderzochten welke professionele identiteitsspanningen op de werkplek worden ervaren door aanstaande en beginnende leraren en is ervaring opgedaan om hen hiermee te leren omgaan.

De Toolbox werd overhandigd door projectleider dr. Jeannette Geldens, lector Betekenisvol Leren Onderwijzen Kempelonderzoekscentrum  aan Jacob Schaap, voorzitter Toezichthoudend Bestuur.

De meest voorkomende spanningen zijn:

  • Zorg willen dragen voor leerlingen versus de verwachting om te onderwijzen
  • Het gevoel van niet competent zijn in termen van kennis versus de verwachting om een expert te zijn
  • Ervaren van een verschil tussen de eigen, vaak impliciete theorieën en de theorieën die relevant zijn voor het lesgeven
  • Tijd willen steken in het oefenen van lesgeven versus de druk ervaren om tijd te investeren in andere taken die deel zijn van de leraarstaken.
  • Balans werk en privé en werkdruk van het leraarsberoep  

Voor nadere informatie of het bestellen van de Toolbox klik hier.

Nieuwsartikelen