Groeifonds honoreert alle 7 voorstellen voor kennisontwikkeling in onderwijs

Met de toekenning van de financiële middelen van het Groeifonds kan uitvoering worden gegeven aan de volgende 7 voorstellen:

 1. Digitaal Onderwijs Goed Geregeld  
 2. Digitaliseringsimpuls onderwijs NL  
 3. Impuls open leermateriaal  
 4. Ontwikkelkracht  
 5. Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden  
 6. Nationale LLO Katalysator  
 7. Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs  

Alle onderwijssectoren hebben voorstellen ingediend en aangegeven waar behoefte aan is.

De beoogde doelen zijn:

 • Regelen van een belangrijke randvoorwaarde voor de effectieve en veilige inzet van digitalisering (ICT-infrastructuur) in het funderend onderwijs.
 • Versterken van de digitalisering in het hoger onderwijs en MBO. 
 • Impuls tot ontwikkeling en gebruik van meer open leermiddelen. Leerkrachten meer regie geven in de ontwikkeling van hun leermaterialen en daarmee hun professionaliteit te ondersteunen.
 • Verbetercultuur in het funderend onderwijs versterken.  
 • Bevorderen van scholing laagopgeleiden en laaggeletterden
 • Creëren van nieuw LLO­aanbod door onderwijsinstellingen 
 • Opschalen van bestaande samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Door op te schalen worden niet alleen meer bedrijven en werknemers bereikt, maar bestaat ook de hoop dat de meerwaarde voor het MKB bewezen wordt, waardoor de PPS­-en financieel zelfvoorzienend kunnen worden.

Voor deze doelen is ruim 1,5 miljard beschikbaar gesteld.

Doelen stellen geeft richting. De financiële impuls van het Groeifonds biedt het onderwijs een mooie kans om hier samen met alle relevante partijen plannen voor te maken en daar dagelijks aan te werken!

Zie voor een specificatie de volgende website: https://www.nationaalgroeifonds.nl/projecten-ronde-2

In totaal kan het Groeifonds een bedrag van 20 miljard euro in projecten honoreren die zorgen voor economische groei voor de lange termijn in de periode tussen 2021 en 2025.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of en aan welke projecten geld wordt toegekend.

Nieuwsartikelen