MBO-onderwijs en bedrijfsleven omarmen hybride docentschap

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Hybride docentschap

In juni jl. organiseerden de MBO Raad, VNO/NCW en MKB Nederland een bijeenkomst over het hybride docentschap en de daarvoor benodigde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zestien vertegenwoordigers van mbo-scholen, koepel- en brancheorganisaties discussieerden over hoe dit aan te pakken.

De uitkomst?

  1. Partijen zien het hybride docentschap als een kansrijke optie! Belemmeringen en drempels zijn vooral aan te pakken door maatwerkoplossingen.
  2. Bedrijven en instellingen moeten verleid worden om hun goede mensen gedeeltelijk af te staan aan de scholen.
  3. Het vergt voldoende financiering en regelruimte vanuit de overheid en flexibiliteit van de lerarenopleiding.

Terwijl de ene mbo-school vasthoudt aan haar eisen voor docenten (hbo-opgeleid, in bezit van pedagogisch didactisch getuigschrift (pdg), gemotiveerd), is de andere school geneigd om soepeler met eisen om te gaan. Meermalen klonk het pleidooi voor meer ruimte in de regels. 

Lees hier meer over de punten waarover van gedachten werd gewisseld en welke betrokkenen hierbij vanuit uw regio met elkaar in gesprek waren.

Zie ook hier het onderzoek ‘Wie zijn de leraren van morgen’ uitgevoerd door het Stichting Platform Bèta Techniek (PBT) PBT: maar liefst 40% van de beroepsbevolking heeft interesse in werken in het onderwijs! 

Nieuwsartikelen