Politieke belangstelling voor leven lang leren

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Leven lang leren

De Tweede kamer heeft recent gestemd over exrtra onderwerpen die de ministers van OCW en SWZ mee moeten nemen in de uitwerking van plannen voor leven lang leren.  

Voor het MBO zijn dit de 5 belangrijkste verzoeken:

  • De minister van OCW moet een apk voor werkenden uitwerken, passend binnen de dienstverlening van het UWV, gemeenten en scholen. De werk-apk kan volgens een Kamermeerderheid bijdragen aan de begeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt.
  • De Kamer vraagt de minister uit te werken hoe scholing van mensen in de WW kan worden gestimuleerd en hoe het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs daarbij kan ondersteunen.
  • Gemeenten en het UWV moeten worden aangespoord leerwerkbanen actief onder de aandacht te brengen van werkzoekenden in de WW en de bijstand.
  • Daarnaast wil een meerderheid het kabinet scholing en de mogelijkheden voor werkend leren structureel te verankeren binnen de overheidsdienstverlening rond sociale zekerheid. Bij de uitwerking van flexibilisering van het mbo voor volwassenen en de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid moet de minister van OCW meewegen hoe, in aansluiting op alfabetiseringscursussen, de deelname van laaggeletterden aan beroepsgerichte scholing kan worden bevorderd.
  • Tot slot vroeg een Kamermeerderheid om aanpassing van de Wet Educatie en Beroepspnderwijs (WEB). Deze aanpassing maakt voor specifieke doelgroepen met relevante expertise/werkervaring kortere vakopleidingen en middenkaderopleidingen mogelijk.

Zie ook hier

Nieuwsartikelen