MBO treedt toe tot Kenniscoalitie

Wij bouwen de toekomst

Met deze toetreding wordt het doel bereikt van de werkagenda MBO 2023-2027: Als volwaardige en gelijkwaardige partner te participeren in onderzoeks- en kennisnetwerken en kennisinfrastructuur!
Het MBO speelt een cruciale rol in het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat.
Met practoraten in het MBO en lectoraten in het HBO wordt een prachtige impuls gegeven aan de herwaardering van het beroepsonderwijs!

De Kenniscoalitie maakt zich hard voor een gezonde kenniseconomie in Nederland en fungeert als gesprekspartner voor de overheid! Ze zet zich in om het Nederlandse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem te versterken.

De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, ondernemers en wetenschappers en bestaat uit Universiteiten van Nederland (UNL), Vereniging Hogescholen (VH), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, ZonMw, VNO-NCW, MKB Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie).

Zie ook: hier

Nieuwsartikelen