Leren van taal combineren met leren van beroep

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | MBO raad

De Universiteit Twente biedt vanaf 2017 een nieuw master-programma aan: Master Spatial Engineering.

Waarom?

De nieuwe master moet een antwoord gaan bieden op de toenemende vraag naar professionals op het gebied van complexe ruimtelijke problemen. Mensen die in kunnen spelen op hedendaagse vraagstukken als de verdeling van de natuurlijke grondstoffen, water- en voedselzekerheid, maar ook op de overbevolking van steden of de catastrofale gevolgen van zowel natuurrampen als rampen die door de mens zelf zijn veroorzaakt. Experts kortom, die niet alleen technisch zijn geschoold, maar ook inzicht hebben in de sociale context en die met andere disciplines kunnen communiceren en samenwerken om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Sleutelwoorden in deze master zijn GIS en ‘remote sensing’.

Voor wie?

Bedoeld voor studenten die een sterke affiniteit met technologie en systemen hebben en geïnspireerd raken door grootschalige, complexe uitdagingen! Creatieve denkers zijn en bereid en in staat zijn verder te kijken dan voor de hand liggende oplossingen. En begaan zijn met wat er in de wereld gebeurt en hun kennis graag willen inzetten om onze planeet duurzamer te maken.

Werkveld?

Bij de ontwikkeling van deze masteropleiding wordt volop samengewerkt met een aantal ingenieursbureaus, overheidsinstanties en NGO’s. Dat betekent goed contact met het werkveld. Zie voor nadere informatie hier.

Nieuwsartikelen