Samenwerking

Samenwerking​

ERC en doorverwijzing

Ellie Roetgerink Consultancy (ERC) voert opdrachten zelfstandig uit. De werkzaamheden richten zich vooral op kennisoverdracht van de fuwa-expertise van alle fuwasys-versies (Onderwijs, Rijk, Provincie).

Voor (grote) opdrachten die een projectaanpak vragen verwijs ik graag door naar collega’s die in hetzelfde aandachtsgebied werkzaam zijn.

Samen

Op verzoek wordt ook samengewerkt met andere partijen. Denk aan: Human Capital Consultancy, Learning and Assessment, Deloitte Dutch Caribbean.