Samenwerking

Samenwerking​

ERC en GM

Ellie Roetgerink Consultancy (ERC) werkt samen met Gaastra Management (GM). Opdrachten om complete functiegebouwen op te zetten of te updaten voer ik – indien dat voor de opdrachtgever voordelen oplevert – samen met Jelle Gaastra (GM) uit. Naast onze fuwa-expertise van alle fuwasys-versies (Onderwijs, Rijk, Provincie) adviseren we ook over de projectaanpak en kunnen we ondersteuning bieden tot en met de implementatie.

Door de samenwerking boeken we niet alleen tijdwinst voor de opdrachtgever maar fungeren we ook als elkaars achtervang.

Ander voorbeeld

Op verzoek wordt ook samengewerkt met andere partijen. Denk aan: Human Capital Consultancy, Learning and Assessment, Deloitte Dutch Caribbean.