Online startpunt maatschappelijke participatie

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Participatie onderwijs

Online startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. Deze website maakt alle beschikbare informatie over (arbeids-)participatie van vluchtelingen inzichtelijk. Ze hoopt hiermee een steun in de rug te zijn voor alle organisaties die aan de slag willen met het vergroten van de maatschappelijke participatie en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland. Meer dan 20 organisaties en instellingen werken actief mee aan deze website. Daarnaast verwijst de website naar ruim 60 andere relevante organisaties. Ook vanuit het onderwijsveld is er ondersteuning. Wie doen er mee? Vereniging Hogescholen, Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), MBO Raad, ministerie van OCW, ministerie van SZW, EP-Nuffic, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Nieuwsartikelen