Nieuwe vindplaats prestaties MBO-scholen

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Prestaties MBO scholen

Prestaties van mbo-scholen op indicatoren als voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid zijn te vinden op de nieuwe website. De MBO-Raad laat weten dat MBO Transparant een instrument is voor horizontale verantwoording van mbo-scholen. De gegevens komen uit de geïntegreerde jaardocumenten (GJ) van de scholen met een toelichting daarop. Een GJ bevat prestaties van een school op verschillende indicatoren.? De scholen legden al wel verantwoording af over de besteding van publieke middelen maar een centrale digitale ‘vindplaats’ van deze gegevens was er nog niet. De website geeft transparantie richting bedrijfsleven, overheid, politiek en samenleving. Binnenkort vertaalt de site ook hoe mbo-scholen publieke middelen verdelen over primair proces en overhead. Gegevens uit de jaarlijkse sectorrapportages van de Benchmark mbo worden ook op MBO Transparant gepubliceerd.

Nieuwsartikelen