Veertien miljoen voor projecten (aanvragen 2016) voor aansluiting MBO

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Regionaal investeringsfonds

Zeventien samenwerkingsprojecten van mbo-scholen krijgen veertien miljoen euro van het ministerie van OCW om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Met de aanvullingen van het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid komt er ruim veertig miljoen euro beschikbaar. Een aanvraag kan 2 x per jaar worden ingediend. Tot 1 juli a.s. kunnen plannen voor de volgende aanvraagperiode worden ingediend. Het ministerie noemt de maatschappelijke invalshoek een opvallende rode draad in de toegewezen voorstellen (projecten). Zo zitten er zes projecten bij op het gebied van zorg en welzijn en leggen drie opleidingen een accent bij kwetsbare jongeren, goede loopbaanoriƫntatie en goede doorstroom naar het hbo. Ook zijn veel techniekprojecten gehonoreerd waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is.

Zie hier voor nadere informatie over de aard van de projecten!

Conform de afspraken in het Techniekpact is het regionaal investeringsfonds mbo opgericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Daarom dragen het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid bij in de vorm van matching en financiering. In vier jaar tijd komt er door het regionaal investeringsfonds in totaal driehonderd miljoen euro beschikbaar.

Nieuwsartikelen