Visie

Visie

In de visie van ERC ontstaat kwaliteit uit interactie

Kwaliteit wordt bepaald door wat belangrijk wordt gevonden. Een systeem dat kwaliteit waarborgt kan hierop een goede aanvulling zijn.

ERC werkt met gevalideerde instrumenten

FUWASYS en alle varianten hiervan, MBTI en Teamrollen van Belbin. Per juli 2021 is hieraan toegevoegd Deep Democracy Level 1. Voor het gebruik van al deze instrumenten is ERC geaccrediteerd. Voor de teamrollen van Belbin en Deep Democracy is er een internationaal erkend certificaat.