Vrijwilligers actief in Maun (Botswana)

Vrijwilligers in Maun (Botswana) wassen en maken schoon bij ouderen die dit zelf niet kunnen en sporen verwaarloosde en/of ondervoede ouderen op die nog niet bekend zijn bij de Stichting Polokong. Op een kaart wordt met groene en rode stickers bijgehouden welke wijken bekend zijn en welke wijken nog bezocht moet worden. 

De Stichting Polokong is hier erg blij mee en is ook blij met de donaties die binnenkwamen voor het blindenproject. Met het geld wordt een cursus betaald voor de vrijwilligers waarin ze kennis opdoen over verschillende vormen van blindheid en leren wat belangrijk is voor ouderen met een visuele beperking. Dankzij de cursus valt het de vrijwilligers op dat veel ouderen met een visuele beperking binnen de groep eenzaam zijn: “the people who see, play games together, the blind people play games by themselves”.

Dankzij donaties is dit mogelijk. Zie ook hier https://www.stichtingpolokong.nl/wat-doen-we/

Nieuwsartikelen