Werkplezier of werkdruk in MBO?

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Werkdruk

Om te zorgen dat plezier in het werk toeneemt en de werkdruk afneemt hebben cao-partijen in de MBO-sector per 1 oktober 2018 afspraken gemaakt en vastgelegd in de nieuwe cao.

Die afspraken zijn:

  • Docenten die in het mbo starten, krijgen meer tijd om zich in te werken. De eerste 2 jaar is voor elke starter per jaar 100 uur beschikbaar voor inwerkactiviteiten.
  • Elke mbo-school beschikt vóór 1 juli 2019 over een door de werknemers gedragen werkdrukplan. Zo’n plan moet bijdragen aan het vergroten van het werkplezier.
  • De basis van het werkdrukplan zijn de onderzoeken naar medewerkerstevredenheid en de risico-inventarisatie en -evaluatie die elke mbo-school laat uitvoeren en de bevindingen van de OR.
  • In zo’n werkplan kunnen onderwerpen aan de orde komen zoals omgaan met piekbelasting, diverse levensfases, werkklimaat, slimmer organiseren, verlagen van administratieve lasten en verantwoording en de rol van leiderschap.
  • De werkgever rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag.

Aan het veld om de goede afspraken invulling te geven!

Nieuwsartikelen