Rol werknemer versterkt in vernieuwde Arbowet

Ellie Roetgerink Consultancy | Nieuws | Werknemer

Rol werknemer versterkt in de vernieuwde Arbowet: preventie staat centraal Per 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. Zo kan de werknemer de bedrijfsarts bezoeken ook als deze nog niet verzuimt of klachten heeft. Ook krijgt de werknemer de mogelijkheid het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires.  

Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen: samen moeten zij ervoor zorgen dat er gezond en veilig wordt gewerkt. Door de nieuwe Arbowet verandert de rol van verschillende betrokkenen; de werkgever, werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.  

Zie hier voor nadere informatie.

Nieuwsartikelen